Rang 5

Baile Átha Cliath
Dublin


Baile Átha Cliath...Dublin

Baile Átha Cliath is ea príomhchathair na hÉireann, agus tá sé suite in oirthear an chósta. I dtreo na farraige tá bá Bhaile Átha Cliath sléibhte Chill Mhantáin ó dheas agus tá machairí na Mí agus Cill Dara ag luí sa Tuaisceart agus san larthar. Ritheann abhainn na Life tríd an gcathair. Tá caisleán Bhaile Átha Cliath le feiscint laistiar den Life, in aice leis tá dhá Ard Eaglais phrotastúnach Ard Eaglais Teampall Chríost agus Ard Eaglais Naomh Phádraig. Bhunaigh Rí Danmhargach Chríostaí Ardeaglais Teampall Chríost san 11ú aois. Cuireadh Lambert Simnel i gcoróin ann i 1486. Dob é seo duine de na gleacaithe i ríchathaoir Shasana le linn Anraí VII. Tá beirt ana thábhachtach curtha in Ardeaglais Naomh Phádraig; siad san Jonathon Swift a scríobh Gulliver's Travels agus Esther Johnson ar a scríobh Swift an Journal to Stella! Soir ó Chaisleán Baile Átha Cliath tá Coláiste na Tríonóide; sé seo Ollscoil Bhaile Átha Cliath a bhunaigh Eilís I i 1591.Tá a lán rudaí luachmhara ann mar aon le dhá chóip ársa de na cheithre soiscéil, Leabhar Durrow ón 7ú aois, agus Leabhar Cheannanais. D’fhás deisceart na cathrach isteach i gceantar fhaiseanta san 18ú aois. Thóg na huaisle tithe breá cathrach. Síneann siad seo ó Coláiste na Tríonóide go Sráid Ghraftan go dtí Faiche Stiofáin. I ngar dóibh tá Gailearaí Náisiúnta na hÉireann agus Teach Laighean-áit a mbuaileann muintir na parlaiminte lena chéile. Nascann roinnt droichid atá ar abhainn na Life, deisceart na cathrach le tuaisceart na cathrach. Orthu seo tá Droichead Uí Chonaill sa Tuaisceart ceann de na sráideanna is leithne sa Domhan. Ainmníodh é i ndiaidh Dónal Ó Conaill. Fear cáiliúil a bhí ann sa 19ú aois.Dob é an chéad Chaitliceach Éireannach a ghlac suíochán san ''British House of Commons''. Do throid sé ar son athrú; sé sin nach mbeadh Sasana ag rialú Éirinn. Throid sé an cás go bhfuair sé bás sa bhliain 1847. Ar thaobh amháin den tsráid tá dealbh do; ar an dtaobh eile tá dealbh do Séarlas Stewart Parnell a thriall neamhspleáchas d'Éirinn ar Shasana a bhaint amach sna blianta 1875-1890.Theip ar a leithéid a bhaint amach. Tá na Cheithre Cúirte agus Teach an Chustam ar bhruach na habhann on dtaobh thuaidh. Seo foirgnimh ón 18ú aois maisithe ag James Gandon. Loiteadh Amharclann na Mainistreach de bharr tine sa bhliain 1966 ach athtógadh agus athosclaíodh é i 1966. Bunaíodh é i 1904 do dhrámaí a bhí scríofa ag dramadóirí agus léirithe ag aisteoirí gaelacha. Tá stair liteartha iontach sa chathair agus tá cuntas an-mhaith le fáil in obair an scríobhneoir James Joyce. Ar an dtaobh eile den abhainn tá grúdlann Guinness agus óltar an leann dubh ar fud an Domhain.
Dublin is the capital of the Republic of Ireland and lies on the east coast. Seawards is Dublin Bay, to the south the Wicklow Mountains and to the north and west the plains of Meath and Kildare. The River Liffey runs through the city. To the South side of the Liffey stands Dublin Castle, and near it is one of Dublin’s two Protestant cathedrals, Christ Church Cathedral. It was founded by a Christian Danish King in the 11th century. Lambert Simnel, one of the pretenders to the English throne in the days of Henry VII, was crowned there in 1486. In St Patrick’s Cathedral, which is also Protestant, are buried its most famous dean, Jonathan Swift, who wrote Gulliver’s Travels, and Esther Johnson, to whom Swift wrote the ‘Journal to Stella’. To the east of Dublin Castle is Trinity College, the University of Dublin, which was founded in 1591 by Elizabeth 1. It has many treasures, including two ancient copies of the four Gospels the 7th century Book of Durrow and rich and beautiful Book of Kells. South Dublin grew into a fashionable district in the 18th century where the gentry built fine town houses. It stretches from Trinity College along fashionable Grafton Street to St. Stephen's Green, a very large Georgian square. Not far away are the Irish National Gallery and Leinster House, which is the meeting-place of the parliament of Ireland. Many bridges over the Liffey link South with North Dublin, among them O'Connell Bridge, which opens straight into O'Connell Street on the north, one of the widest streets in the world. It is named after Daniel O'Connell, know as ''the Liberator,'' a famous 19th century Irish statesman who was the first Irish Catholic to sit in the British House of Commons. He fought tirelessly for the reform of British rule over Ireland until his death in 1847. At one end there is a statue of him. At the other end of the street is a statue of Charles Stewart Parnell, who tried but failed in the years 1875-1890 to make Ireland independent of Britain. On the north bank of the river are the Four Courts and the Custom House, great 18th century buildings designed by James Gandon. The Abbey Theatre on the north of the Liffey was destroyed by fire in 1951, but was rebuilt and re-opened in 1966. It was founded in 1904 for plays written by Irish playwrights and performed by Irish actors. The city has a great literary history and is best described in the works of the writer James Joyce. On the other side of the river is the huge Guinness brewery, whose stout is drunk all over the world.

Dublin, capitale de la République d'Irlande, se situe sur la côte est du pays. Au large se trouve la baie de Dublin, au sud, les montagnes du Wicklow, et au nord les plaines du Meath et du Kildare. Le fleuve Liffey traverse la ville. Sur la rive sud de la Liffey se trouve le château de Dublin, ainsi qu'une des deux cathédrales protestantes de Dublin, Christ Church Cathedral qui fut fondée par un roi catholique Danois au onzième siècle. Lambert Simmel, prétendant au trône d'Angleterre à l'époque d'Henri VII, fut couronné là en 1486. Dans la cathédrale St Patrick, qui est également protestante, sont enterrés ses doyens les plus célèbres, Jonathan Swift, auteur des Voyages de Gulliver, ainsi que Esther Jinson, en l'honneur de qui Swift écrivit le Journal à Stella. A l'est du château de Dublin se trouve Trinity Collège, l'Université de Dublin, fondée en 1591 par le reine Elisabeth I. L'université regorge de trésors, parmi lesquels deux anciennes copies des quatre évangiles datant du septième siècle, le Livre de Durrow et le magnifique Livre de Kells. Au dix-huitième siècle, le sud de Dublin s'étendait en un vase quartier chic, où la noblesse faisait bâtir de somptueuses demeures. Ce quartier s'étend le long de Grafton Street, vers St. Stephens Green, un très grand parc géorgien. Non loin de là se trouvent le Musée National Irlandais et Leinster House, lieu de réunion du Parlement irlandais. De nombreux ponts enjambent la Liffey, reliant le nord au sud, parmi lesquels le pont O' Connell qui débouche directement sur O' Connell Street, une des rues les plus larges au monde. Elle tire son nom de Daniel O' Connell, connu comme "le libérateur", un célèbre homme d'état irlandais du dix-neuvième siècle, premier catholique irlandais à siéger au Parlement britannique. Jusqu'à sa mort en 1847, il s'est battu sans trêve pour réformer la domination de l'Angleterre sur l'Irlande. Au bout de la rue, on peut voir une statue le représentant. A l'autre bout de la rue, se trouve un statue de Charles Stewart Parnell, qui a essayé sans succès de libérer l'Irlande du joug anglais de 1875 à 1890. Sur la rive nord de la Liffey se trouvent les "Four Courts" (Tribunaux) et les "Custom House" (maison des douanes), deux bâtiments datant du dix-huitième siècle, dont les plans ont été tracés par James Gandon. Le théâtre de l'Abbaye, au nord de la Liffey, fut détruit dans un incendie en 1951, mais fut reconstruit, et rouvrit ses portes en 1966. Il avait été fondé en 1904 pour que des auteurs irlandais puissent y monter leurs pièces et les faire jouer par des acteurs irlandais. La ville a une histoire littéraire très riche, très bien décrite dans l'oeuvre de James Joyce. Sur l'autre rive de la Liffey se trouve l'impressionnante brasserie Guinness, dont la bière est bue à travers le monde entier.


Teach an Chustum...Custom House

Tógadh é idir na blianta 1781 agus 1791. Fear darbh ainm James Gandon a mhaisigh é. Is foirgneamh fíorálainn atá ann, agus bheadh aon phríomhchathair bródúil as. Tá Teach an Chustum saibhir thar an gcoitiantacht le ornáid; go háirithe an maisiúcháin eochairach déanta suas de sraith cinn a léiríonn an tAigeán Atlantach agus 13 abhainte Éireannacha. Obair Edward Smyth atá i gceist. Sa bhliain 1921 bhí Teach an Chustum mar an sprioc den ionsaí loiscneach a dhein sméarabhán iomlán den dtaobh istigh de agus a loit imleabhair cuntais riaracháin na Sasanaigh.
Built between 1781 and 1791 by James Gandon. It is by any reckoning an outstanding building and one of which any capital could be justly proud. The Custom House is exceptionally rich in ornament; of particular interest are the keystone decorations comprising a series of carved heads representing the Atlantic ocean and 13 Irish rivers. They are the work of Edward Smyth. In 1921 the Custom House was the target of the incendiary attack that completely gutted the interior and destroyed volumes of the British administrative records.

Elles ont été construites par James Gandon entre 1781 et 1791. C'est sans aucun doute un bâtiment exceptionnel dont la capitale peut se vanter. Les Custom House sont richement décorées, en particulier la clef de voûte qui se compose d'une série de figures sculptées représentant l'océan Atlantique et treize rivières irlandaises. Ces sculptures sont l'oeuvre de Edward Smyth. En 1921, les Custom House subirent un incendie qui détruisit l'intérieur du bâtiment ainsi que de nombreux documents administratifs anglais.


Sráid Ghraftan...Grafton street

Tá áit cónaithe Uachtarán Coláiste na Tríonóide sa bhfoirgneamh Seoirseach in aice an gheata, ó 1760. Díreach trasna ó Thigh an Uachtaráin tá dealbh de Molly Malone, banlaoch an bhailéad 'In Dublin's Fair City'. Dob í Jeanne Rynhart a chur an dealbh seo le chéile. Tá aithne go comhráiteach ar an ndealbh mar 'The Tart with the Cart'. Ceantar chónaithe a bhí i Sráid Ghraftan san 18ú aois. Inniu is ceann de na sráideanna siopadóireachta is galánta i mBaile Átha Cliath é. Chuir Bárdas Bhaile Átha Cliath cosc ar ghluaisteáin taisteal ar an sráid seo sna hochtódaí, agus is láthair a mbeadh tóir ar do ostaigh sráide.
The Georgian building beside the front Gate is the residence dating from 1760 of the Provost of Trinity College. Opposite the Provost's House is a sculpture by Jeanne Rynhart of Molly Malone, heroine of the famous ballad 'In Dublin's Fair City'. The statue is colloquially known as 'The Tart with the Cart '. Grafton Street, a residential area in the eighteenth century, is now Dublin's most stylish shopping street. It was pedestrianised in the 1980's by Dublin Corporation and is a popular venue for street entertainers.

La maison géorgienne qui se trouve en face de la porte principale du Trinity est la résidence des Doyens de Trinity College depuis 1760. Face à cette maison, on peut voir une statue de Jeanne Rynhart représentant Molly Malone, héroïne de la fameuse chanson "In Dublin's Fair City" (Dans la belle ville de Dublin). Cette statue est surnomme "La poule au chariot". Grafton Street, zone résidentielle du Dublin du dix-huitième siècle, est maintenant le quartier commercial le plus chic de la ville. Grafton Street a été déclarée zone piétonnière en 1980. On peut y voir de nombreux artistes de rues.


Ardeaglais Naomh Phádraig...St. Patrick's Cathedral

Ó bhunús bunaíodh é sa bhliain 1190 ach athtógadh an Ardeaglais i dtreo deireadh an 14ú aois tar éis an tine millteach. Tar éis na cogaí san 17ú aois fothrach a bhí san fhoirgneamh. Rinneadh athchóiriú ar an bhfoirgneamh sa bhliain 1860. Dob é sir Benjamin Guinness a chabhraigh leis seo ball den chlann cáiliúil grúdlann. Chuir an clann an pháirc bheag in aice leis an Ardeaglais ar fáil leis. Bhí Jonathan Swift mar dean ar an Ardeaglais idir na blianta 1713 go dtí 1745 agus tá sé curtha ann.
Originally founded in 1190 the cathedral was extensively rebuilt towards the end of the 14th century, after the destructive fire. Following the wars of the 17th century the building fell into a ruinous state until about 1860 when a complete restoration was carried out through the generosity of Sir Benjamin Guinness, a member of the famous brewery family. The little park beside the cathedral was also provided by this family. Jonathon Swift was dean of St. Patrick's from 1713 to 1745 and is buried in the cathedral.

Fondée en 1190, la cathédrale fut reconstruite en partie après un incendie vers la fin du quatorzième siècle. Après les guerres du dix-septième siècle, le bâtiment s'est retrouvé dans un état de délabrement, jusqu'à sa restauration en 1860 grâce à la générosité de Sir Benjamin Guinness, membre de la famille des brasseurs Guinness. Le petit parc qui se situe au pied de la cathédrale est également un don de sa famille. Jonathan Swift a été doyen de la cathédrale de 1713 à 1745, et c'est là qu'il est enterré.


Ha'penny Bridge ...Droichead 'ha'penny'

Wellington Bridge a ghlaotaí ar an Ha'penny Bridge sa bhliain 1816. Níos déanaí glaodh Droichead na Life air agus tá structúr múnla iarainn air. Ghearrtaí dola chun an droichead a thrasnú suas go dtí 1919. Sin è an fáth go bhfuair an Droichead an t-ainm Ha'penny Bridge.
The Ha’penny (halfpenny) Bridge, which was called Wellington Bridge in 1816, and was later know as Liffey Bridge, has a cast iron structure. A toll was charged to cross until 1919, which led to the name Ha'penny bridge.

Le Ha' Penny Bridge (Pont du demi penny), qui s’appelait Wellington Bridge en 1816, fut rebaptisé Liffey Bridge. Il a une structure de fer forgé. Jusqu’en 1919, on devait payer un droit de douane pour traverser ce pont, ce qui lui a valu le nom de Ha' Penny Bridge.


Ardeaglais Chríost...Christchurch Cathedral

Bunaíodh Ard Eaglais Chríost sa bhliain 1036. Cuireadh foirgneamh cloch in áit an adhmad i 1170.

Christ Church was founded in 1036. It was converted in 1170, to a stone building from its original timber structure.

L’Eglise du Christ fut fondée en 1036. En 1170, sa structure originale en bois fut rebattie en pierre.


Droichead Uí Chonaill...O' Connell Bridge

Nascann Droichead Uí Chonaill Tuaisceart agus Deisceart na cathrach. Tógadh an chéad droichead anseo sa bhliain 1791.Fear darbh ainm James Gandon a thóg é agus glaodh "Carlisle Bridge "air. Sa bhliain 1880 caitheadh amach a lán de na bun ghnéithe; orthu siúd bhí na heochairach ornáideach a chur Eadbhard Mac Gabhann le chéile. Tharla sé seo mar méadaíodh an Droichead chun é a chur in oiríuint don méadú a tháinig ar an dtrácht. Tá leithead an droichead anois níos mó ná reise an troigh. Chuir na coisithe fáilte roimh an oileán coincréiteach a tógadh sa lár atá ana riachtanach. Níl mórán idir leithead Sráid Uí Chonaill agus an droichead anois. D’inseodh éinne ó Bhaile Átha Cliath duit gurb é an sráid is gnóthaí é san Eoraip. B’fhéidir go bhfuil roinnt den fhírinne anseo leis an méid trácht go gcaithear déileáil leis ag na hamanna is gnóthaí; cinnte tá sé ar an áit is gnóthaí in Eírinn. Ag teacht ón dtaobh thuaidh den droichead, seasann dealbh cré-umha do Dhónall ó Conaill (An Fuascailteoir) agus tá sé seo le feiscint sa phictiúir. Dob é John Henry Foley a ghearr an dealbh amach. Tá grúpa siombalach deilbhe bailithe timpeall ar Choróin Dhónall Uí Chonaill. Seo obair le Tomás Brock.
O' Connell Bridge is the principle artery linking the north and south sides of the city. The first great bridge was built here in 1791 by James Gandon and was called Carlisle Bridge. In 1880 some of the original features including the decorative keystones by Edward Smith, were discarded when the bridge was enlarged for the increase in traffic. The name was also changed at that time. Its rebuilt width is now greater than its foot span and the little raised concrete islands in the middle have become a welcome and very necessary haven for pedestrians. The width of it now matches that of O'Connell street itself which Dubliners tell you is the widest city thoroughfare in Europe and with so much traffic to cope with at rush hour when it undoubtedly becomes the busiest place in all Ireland, the claim may well have an element of truth. At the north approach to the bridge and framed in our picture by two contrasting street lamps stands the great bronze statue of Daniel O'Connell (The Liberator) sculptured by John Henry Foley. The symbolic group of figures gathered about the pedestal are the work of Thomas Brock.

O' Connell Bridge est l'artère principale reliant le nord et le sud de la ville. Un premier grand pont, Carlisle Bridge, fut construit à cet endroit en 1791 par James Gandon. En 1880, en raison d'une circulation plus intense, la majeure partie de ce pont, et en particulier les pierres de voûte sculptées par Edward Smith, fut démontée afin de l'élargir. Son nom changea également à cette époque. Sa largeur est maintenant plus grande que sa travée et les trottoirs qui se trouvent en son milieu sont le refuge des piétons. La largeur du pont correspond maintenant à celle d'O' Connell Street, dont les Dublinois disent qu'il s'agit de la rue la plus large d'Europe. A vrai dire, à la vue de la circulation qui y règne aux heures de pointe, la rue devient l'endroit le plus animé d'Irlande, et leur déclaration comprend sans doute une part de vérité. Lorsque l'on approche la rue en venant du nord, on peut voir, encadrée par deux lampadaires différents, la statue de Daniel O' Connell (Le Libérateur), sculptée par John Henry Foley. Les figures symboliques qui se trouvent sur le piédestal de la statue sont l'oeuvre de Thomas Brock.


FAICHE STIOFÁIN...St. Stephen's Green.

Tá Faiche Stiofáin suite ag barr sráid Dawson. Ò thús talamh oscailte cimín a bhí ann. Cuireadh fál timpeall air sa bhliain 1663 agus forbraíodh ionad faiseanta timpeall air. Le cabhair ón dTiarna Ardilaun, ball den chlann Leann Dubh, deineadh páirc poiblí de sa bhliain 1880.Tà gáirdíní sa lár le loch, fuaráin, bláthcheapaigh agus crainn. Tá sé coimeádta anois aige Oifigeach Oibreacha Poiblí. Tá tarraingt sa pháirc de bharr go bhfuil gáirdín ann don duine dall, clós imeartha do leanaí chomh maith lena a lán deilbh agus leacht cuimhneacháin
St Stephens Green at the top of Dawson Street was originally an open common. It was enclosed in 1663 and a fashionable Georgian square was developed around it. The gardens at the centre, with a lake, fountains, flower beds and trees were laid out as a public park in 1880 at the expense of Lord Ardilaun a member of the Guinness family. Now maintained by the office of public works, the parks attractions include a garden for the blind, a children’s playground, as well as a large number of statues and memorials.

St Stephens Green, situé au sommet de Dawson Street était à l'origine un terrain vague. Délimité en 1663, il fut transformé en un parc géorgien en grande vogue. Les jardins qui se trouvent en son centre, et composés d'un lac, de fontaines, de parterres de fleurs et d'arbres, ont été réalisés en 1880 grâce à la fortune de Lord Ardilaum, membres de la famille Guinness. Maintenant sous la direction des travaux publics, le parc est doté de nombreuses attractions, parmi lesquelles un jardin pour les aveugles, une aire de jeu pour les enfants, ainsi que d'un grand nombre de statues et de mémoriaux.


Páirc an Fhíon Uisce...The Phoenix Park

Tá mórán foirgnimh mór le rá suite laistigh den pháirc. Orthu seo tá Áras an Uachtaráin, áit cónaithe Uachtarán na hÉireann, ceanncheathrú an Suirbhéireacht Ordanáis agus áit cónaithe an Ambasadóir Meiriceánach. Tá an sú poiblí is sine sa domhan sa pháirc.
Several major buildings are located in enclosures within the park, including Áras an Uachtaráin, the residence of the President of Ireland, the headquarters of the Ordnance Survey, and the American Ambassador's residence. It has the oldest public zoo in the world.

D’importants édiffices sont situés dans le parc, dont Áras an Uachtaráin, la résidence du Président d’Irlande, le quartier général du service cartographique de l’Etat, et la résidenec de l’ambassadeur des Etats Unis. Il abrite également le plus vieux zoo public du monde.


Dún Laoghaire...Dun Laoghaire

Bhí na báid agus na traein freagrach as an t-athrú a tháinig ar Dhún Laoghaire ag tús an naoi aois déag ó baile beag cois farraige go ionad gnóthach faisiún agus trádáil. Fear darbh ainm John Rennie a thóg an cuan idir na blianta 1817 agus 1860. D'iompaigh an dá ché, Oirthear agus Iarthar 1.3km agus 1.5km ar fhaid faoi seach isteach ina phríomh ceannstáisún do seirbhísí poist idir Sasana agus an Bhreatain Beag. Tá sé inniu mar áit go dtagann na gluaisteáin ón mbád farantóireacht i dtír ó Shasana. Glaodh Kingstown ar an mbaile gnóthach seo ón uair a thug Seoirse IV cuairt ar Éirinn sa bhliain 1821. Tháinig dul chun cinn níos mó i 1834 le oscailt an bóthar iarainn ''Dublin Kingstown Railway''. Tamall ina dhiaidh sin bhí cáil ar an áit mar cheantar cónaithe mór le rá. Tugadh an sean ainm a bhí ar an mbaile ar ais air sa bhliain 1922.
Boats and trains were responsible for the transformation of Dun Laoghaire in the early nineteenth century from a little seaside town to a bustling centre of fashion and commerce. The great harbour built by John Rennie between 1817 and 1860, with piers, 1.3km and I.5km long respectively became the services from England and Wales. It is now the arrival point for car ferries from Britain. This busy port town; was named Kingstown from the time George IV visited Ireland in 1821.It enjoyed a further boost in 1834 with the opening of the Dublin Kingstown Railway and soon established a reputation as a fashionable residential area. The towns old name was restored in 1922.

Le transport par train et par bateau fut responsable, au début du dix-neuvième siècle, de la transformation de Dun Laoghaire, petite ville de bord de mer, en un grand centre de mode et de commerce. Le grand port a été construit par John Rennie entre 1817 et 1860; Les deux jetées de 1,3km et 1,5km de long servirent respectivement à l'Angleterre et au Pays de Galle. C'est maintenant le point d'arrivée des ferries en provenance d'Angleterre. Cette ville portuaire très active a pris le nom de Kingstown lors de la visite de George IV en Irlande en 1821. Elle a connu un second essor en 1934 avec l'ouverture de Dublin Kingstown Railway, et a rapidement établi sa réputation de zone résidentielle à la mode. Elle a repris son ancien nom en 1922.


Stair ... History

Sa bhliain 1172 d'íoc Ríthe na hÉireann urraim le Anraí II, Rí Shasana. I 1649 shroich Olibhéar Cromaill Baile Átha Cliath lena arm agus thosaigh feachtas idir iad agus tacaithe Séamas II. Ní dhéanfaidh muintir na hÉireann dearmad ar a leithéid go deo. Thionól Séamas II cúirt gearrshaolach i gCaisleán Baile Átha Cliath sa bhliain 1689 tar éis brú a bheith curtha air Sasana a fhágaint. Tar éis do Shéamas a bheith curtha faoi chois i gcath na Bóinne, ghabh Uilliam Oráiste, an Rí nua, a bhuíochas in Ardeaglais Naomh Phádraig toisc an bua a bheith aige. I rith laethanta Victoria agus sa chéad leath den 20ú aois bhí Baile Átha Cliath i gceartlár an achrainn ag iarradh éalú ó smacht Shasana. Bhris éirí amach na Cásca amach sa bhliain 1916 i mBaile Átha Cliath, eachtra ina raibh troid fhoréigeanach ar siúl ar feadh seachtaine sa chathair. Sé bhliana níos déanaí bhí Éireann mar stát neamhspleách ach amháin cúige tuaiscirt Uladh. Tá Baile Átha Cliath inniu nascaithe le Sasana agus an Eoraip trí mheán na farraige agus aer ionad lárnach an córas taistil gaelach atá ann. Tá an caladh is mó sa tír ann agus déileáileann an contae le leath den dtrádáil leis an goigríoch. Tá daonra 502,337 (1987) ann agus is caitlicigh an cuid is mó díobh.
In 1172 Irish Kings did homage [paid reverence] to Henry II, King of England. Oliver Cromwell landed in Dublin with his army in 1649 and began a campaign against the supporters of James II, the horrors of which have never faded from Irish memories. James II held a short-lived court in Dublin castle in 1689, after he was forced to leave England. After James had been defeated at the Battle of the Boyne it was to St. Patrick’s Cathedral that William of Orange, the new King, returned to give thanks for his victory. Dublin’s golden age came under the later Georges. In the days of Victoria and in the first part of the 20th century, the town was the centre of the Irish struggle to escape British rule. It was in Dublin that the terrible Easter Rising [rebellion] broke out in 1916, when violent street fighting went on for a week in the city. Six years later all of Ireland, except the northern province of Ulster, became an independent state. Dublin today is linked by sea and air with Great Britain and the rest of Europe and is the centre of the Irish transport system. It has the country’s largest port and deals with half its foreign trade. Its population is about 502,337 [1987], most of whom are Roman Catholics.

En 1172, les rois irlandais rendirent hommage à Henri II d'Angleterre. Oliver Cromwell arriva à Dublin avec son armée en 1649 et entama une campagne contre les partisans de James II. L'horreur de cette campagne restera à jamais gravée dans la mémoire des irlandais. Après avoir été contraint de quitter l'Angleterre, James II installa sa petite cour au château de Dublin en 1689. Après la défaite de James à la bataille de la Boyne, le nouveau roi Guillaume d'Orange se rendit à la cathédrale St Patrick pour fêter sa victoire. L'âge d'or de Dublin ne vint que sous le règne du roi suivant, Georges. A l'époque de la reine Victoria, et durant la première moitié du vingtième siècle, la ville était le centre du combat irlandais contre le joug britannique. C'est à Dublin qu'éclata l'Insurrection de Pâques 1916, durant laquelle les combats de rues durèrent une semaine. Six ans plus tard, la totalité de l'Irlande, sauf le nord de la province de l'Ulster, devint un état indépendant. De nos jours, Dublin est relié par air et par mer à l'Angleterre, ainsi qu'au reste de l'Europe. Dublin est le centre du système irlandais de transport. La ville possède le plus grand port du pays et s'occupe de la moitié des affaires étrangères de l'île. Sa population est de 502 337 habitants [1987], dont la plupart sont catholiques.[obair] [ClárCinn]
[work] [HomePage]