ÁR SCÉALTA


An Lá a Shábhail Mé Duine

Lá amháin chuaigh mé go dtí an trá le mo chara. Thógamar liathróid, ceapaire,barranna seacláide agus milseáin. Ar dtús bhíomar ag imirt peile agus ansin d'itheamar ar lón. Ansin bhíomar ag snámh. Bhíomar ag snámh le haghaidh uair go leath. Chuaigh Ian agus Kevin amach ar dtús. Dfhán mé istigh le haghaidh cúpla nóiméad eile. Bhí mé ag teacht amach ach chonaic mé duine ag bá. Bhí mé chun an maor snámha a fháil ach bhí sé i bhfad uaim. Chuaigh mé amach mé féin chun é a shábhail. Bhí mé ag snámh amach agus bhí na tonnta ag bualadh i gcoinne m'aghaidh. Sa deireadh fuair mé é. Thóg mé é ar ais go dtí an trá. Bhí sé ceart go leóir. Thóg a mámaí é abhaile agus fuair mé airgead ó a Mamaí.
Jonathan Sabhaois

An Bheilg

Bhíomar ag dul go dtí an Bheilg leis an bhfoireann sacair. Bhíomar ag dul ar bhád maidin De Luain. Bhíomar ag imirt i gcomórtas.Bhíomar ag imirt sa chraobh i gcoinne an Bheilg. Bhuamar sa craobh sé a haon. Chuamar go dtí an trá tar eis an chluiche. Chuaigh mé fein agus Gabhán isteach san uisce. Chonaiceamar buachaill ag snámh. Tar éís tamaill chonaiceamar an buachaill ag bá, snámh mé trasna go dtí an buachaill agus tharraing mé é go dtí an gaineamh. Ní raibh sé ag analú. Tháinig an maor snámha agus dúirt sé go rabhmar an-mhaith. Chuamar abhaile an tráthnóna sin. Bhí an bainisteoir breá sastá agus bhí an corn againn.
Le Gabhán Dáibhís agus Ian Ó Labhraí


Ar an trá

Lá amháin chuaigh mise agus mo chara go dtí an trá. Thosaíomar ag imirt peile ansin. Tar éis támaill shuíomar síos ar an mblaincéad chun na criospaí na ceapairí agus an cáca a ithe agus an liománaid a ól. Nuair a bhíomar críochnaithe thosaímar ag súgradh peile arís. Ansin chualamar duine ag béiceadh sa trá. Ritheamar síos chun feáchaint. Bhí duine ag bá. Chaith mé fáinne snámha chuige ach ní bhfuair sé é. Ansin rith mé chun an maor snámha a fháil. Ní raibh sé ansin. Rith mé ar ais agus chonic mé an buachaill ag dul síos faoin uisce. Dúirt daoine leis snámh ach ní raibh sé in ann. Ansin chuaigh duine amách chun é a fháil. Tháinig siad ar ais. Rinne siad athbheochan béal le béal leis an mbuachaill chun é a shábhaíl. Ansin tiomáin duine é go dtí an t-ospidéal. Bhí sé ceart go leor. Bhí gach duine a bhí ansin í bpictúir sa pháipear an lá ina dhiaidh sin. Ansin bhí muid ar an nuacht.
AINDRIÚ Ó DÚILL[obair] [ClárCinn]
[work] [HomePage]