Ár Scoil
Our School


Bunaíodh Scoil Chaitlín Maude i 1985, le freastal ar an éileamh d'oideachas trí Ghaeilge in IarThamhlacht. Ainmníodh an scoil i gcuimhne ar Chaitlín Maude, file agus amhránaí sean-nós a raibh cónaí uirthí i dTamhlacht agus a bhí gníomhnach i mbunú Scoil Santain, an chéad bhunscoil lán Ghaeilge i dTamhlacht. Chláraigh 35 páiste sa scoil agus ceapadh príomhoide agus cuntóir le dul i mbun dhá rang Naíonáin Shóisir.

Scoil Chaitlín Maude was founded in 1985 to cater for the demand for education through Irish in West Tallaght. The school was named after Caitlín Maude, a poet and singer who lived in Tallaght and was active in the founding of Scoil Santain, the first All-Irish School in Tallaght. 35 children registered and a principal and assistant were appointed to teach the two junior infant classes.

Thosaigh na ranganna i ndá seomra a bhí ar chíos ó Scoil Náisiúnta Bhríde i nGort na Glaise. I Meán Fómhair 1989 ní raibh dóthain spáis i Scoil Náisiúnta Bhríde do ranganna uilig Scoil Chaitlín Maude. B'éigean don Bhord Bainistíochta an scoil a roinnt. D'fhan an dá rang Naíonáin i Scoil Náisiúnta Bhríde. Bhog ranganna a haon, a dó, agus a trí go dtí Halla Chumann Gaelach Thamhlachta, thart ar 4km ó na Naíonáin. I mí Márta 1990, an scoilbhliain céanna, bhí ar na naíonáin bogadh ó Scoil Náisiúnta Bhríde go dtí Scoil Chnoc Mhuire. I Meán Fomhair 1990, cuireadh cóiríocht ar fáil do ranganna uilig na scoile i gCnoc Mhuire. Is ann atá an scoil lonnaithe ó shin.

The school began its life in two rooms rented in St. Brigid's N.S., Brookfield. By September 1989 there was insufficient space in the school to cater for all of the classes and the Board of Management was forced to divide the school in two. The infant classes remained in Brookfield and the 1st, 2nd, and 3rd classes moved to the premises of Cumann Gaelach Thamhlachta, about 4km. away. In March of 1990, the infants moved to Cnoc Mhuire Junior School, Knockmore and in September of that year all classes were accomodated in Cnoc Mhuire, where we are still situated today.


[ClárCinn]
[HomePage]