Rang 2

SCÉAL ZACHÁIAS
The story of Zacháias


Bhí fear ann fadó.
Zacháias an t-ainm a bhí air.
Bhailigh sé cíos ó na daoine. Bhí ar na daoine airgead breise a thabhairt dó. Bhí sé santach. Lá amháin chuala Zacháias go raibh Íosa ag teacht ar chuairt go dtí an baile mór. Bhí slua an-mhór ann. Ní raibh Zacháias in ann Íosa a fheiceáil. Dhreap sé suas ar chrann. Chonaic Íosa é agus dúirt sé leis: "Zacháias, tar anuas. Ba mhaith liom dul go dtí do theachsa." Tháinig Zacháias anuas. Chuaigh Íosa go dtí a theach agus labhair sé leis. Ní raibh na daoine sásta mar peacach ab ea Zacháias. Dúirt Zacháias le hÍosa go raibh brón air. As sin amach bhí Zacháias ina fhear an-mhaith agus thaispeán sé grá do gach éinne.


[obair] [ClárCinn]
[work] [HomePage]